Betalningsvillkor

Betalning sker inom 15 dagar. Vid betalning efter förfallodag, debiteras dröjsmålsränta med gällande styrränta +8%. Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.

Vid utebliven betalning upphör samtliga garantier på samtliga arbeten utförda av Art Dental Studio SD AB till berörd kund med omedelbar verkan.

Affärsavtal

Vid större volymer ber vi dig att kontakta oss för avtalsförslag!