Informations- och kommunikationsteknik har funnit sin tillämpning inom hälsovårdssektorn, inklusive ramarna för modern tandvård. För att effektivisera våra processer och öka patientnöjdheten har vi siktat på att implementera moderna digitala lösningar. Med detta i tanke, är vi glada över att vi fick vår splitter nytt CAD-CAM system från Zirkonzahn på plats. Med vår foto studio och med ett av dem bästa CAD-CAM system på marknaden, kommer vi inte bara höja nivån på våra tjänster, men också erbjuda högkvalitativa arbeten till våra kunder.